.αγκινάρες αντροπιάρες.

 

 

5-6 αγκινάρες φρέσκες

#recetasmequedoencasastraki

#recetasmequedoencasastraki

1 μανιτάριν πορτομπέλλο

2 καρκιούες σκόρτον

3/4 ποτήριν κότσσινόν κρασίν

1 κουταλούιν τσαγιού αρτισσιάν

νάκκον αλατούιν/ πιπερούιν (μίξ)

νάκκον ελαιόλαδον

1 λεμόνιν

 

Πιάε μιαν κούππαν βάλε νερόν, νάκκον άλας τζιαί κόψε το λεμόνιν. Πόσφιξε λλίον μέστην κούππαν τζιαί κράτα τα κομμάθκια του για να νίφκεις τα σσιέρκα σου κάθε λλίον, να μεν μαυρίσουν πόννα κόφκεις τις αγκινάρες.

Πριχού να τις καθαρίσεις, έσσιε έτοιμα τα άλλα. Κόψε σε φτανές φέττες τον σκόρτον σου, πλύνε τζιαί στέγνωστο πορτομπέλλο, βάλε μέσσε’ναν ποτήριν το κρασίν.

Έβρε ένα μασσιέριν που κόφκει καλά τζιαί καμπόσην υπομονήν τζί’ άρκεψε να καθαρίζεις τις αγκινάρες. Κόψε τες 4 κομμάθκια τζιαί σύρνε τες μέστην κούππαν.

Πιάε μιάν μαειρισσούν, βάλε νάκκουριν νερόν που πάνω το τρυπητήριν τζιαί στούππωστες αγκινάρες ° άειστες σε δυνατήν φωθκιάν να τες πιάει ο ατμός. Ασκόπα δες τες να τις φκάλεις πριχού να μαλακώσουν πολλά. Ξανακόψε τες σε πιο μιτσιά κομμάθκια.

Πιάε έναν τηάνιν (που να χωρεί ούλλες τες αγκινάρες), άπλωστο ελαιόλαδον παντού, βάλτον σκόρτον τζιαί θωρείς τον όσσο να πάει να μαράνει, σύρτες αγκινάρες σου. Νεκάτωνε. Τούτα ούλλα σε δυνατήν φωθκιάν (όι να τις κάμεις ποζάβλιν). Μόλις τους δώκεις θκυό γυρούς βάλτην αρτισιάν. Νεκάτωνε. Ράντιστα ούλα με μιαν σταξιάν νερόν. Άμαν τις δεις να τιτσσιρίζουν βάλτους το κρασίν. Ύστερις που λλίον βάλτους που πάνω ακόμα τσας ελαιόλαδον. Νεκάτωνε. Τωρά βάλτες σε μέτριαν φωθκιάν. Νεκάτωστες τες τζιαί άφηστες τζιαμέ να πνάσουν νάκκον. Ύστερις που κανά εφτάλεπτον, πιάε μια κουτάλαν ξύλενη τζιαί βάλτες αγκινάρες σου στην μιαν πάντα του τηανιού τζιαί βάλτο πορτομπέλλο. Σπρώχνεις πάνω του με την κουτάλαν, τα ζουμιά που τες αγκινάρες. Φακκάς του ένα γυρόν που την μιάν τζιαί που την άλλη (κάμνεις τρείς φορές) ώσπου να το δείς να μαζεύκει. Στο τέλος, βάλτο άλας τζιαί το πιπέριν. 

Άπαξ τζιαί ερουφήσαν τα ζουμιά τους τζιαί αντραπήκαν, σημαίνει πως έν έτοιμες.

 

#recetasmequedoencasastraki 

No Comments

Post a Comment

%d bloggers like this: