.Φατζιή άνου⋅φάνου.

 

#recetasmequedoencasastraki

#recetasmequedoencasastraki

1 ½ ποτήριν φατζιή 

Μιά ντομάταν μέτρια

1 κρομμύδιν μιάλον

1-2 καρκιούες σκόρτον

1 κομματούιν πιπερόριζαν

1-2 κλωνιά άνιθον

1-2 καρόττα μιτσιά

1/3 ποτήριν ελαιόλαδον

νάκκον άλας / πιπέριν (μίξ)

τσας λλίην αρτισσιάν

1 σφηνάκιν ξύδι κότσινον

*Για πουπάνω που την σούππαν: κόψε φτανά κομμάθκια (νάκκον που τα πράσινα φυλλούθκια του τζιαί νάκκον που τον κορμό του) κρομμυδούιν φρέσκον τζιαί λλία φυλλαρούθκια ρόκαν.

 

Πιάστο κρομμύδιν, το σκορτούιν, τα καρόττα τζιαί την ντομάταν κόψε τα ούλλα μιτσιά κομματούθκια. Την πιπερόριζαν, τρίψε την τζιαί ποζούμιστην νάκκον να σου φκάλει το χυμό της. Ύστερις πιάε μιάν μαειρισσού βάλε νάκκον ελαιόλαδον (μεν το βάλεις ούλλον που την αρκήν) τζιαί σύρε μέσα πρώτα το κρομμύδιν,το σκόρτον τζιαί την αρτισσιάν. Νεκάτωνε τζιαί άξιππα σύρε την τριμμένην πιπερόριζα, τα καρόττα. Βάλτην φατζιήν τζιαί σαν νεκατώνεις βάλτην ντομάταν, τον χυμό της πιπερόριζας, νάκκον ελαιόλαδον. Άειστα να πάρουν μιαν γλήορην βράση τζιαί βάλτο νερόν να τα σσιεπάσει τζιαί βάλτους τζιαί το άλας. Στούππωστα τζιαί άειστα σε μέτρια φωθκιάν για 10 λεπτά τζιαί ύστερις στο σιανό. Τσιεκκάρεις τα τζιαί νεκατώνεις. Αν σπιάσεις πως θέλουν ακόμα λλίον νερό, βάλλεις της νάκκον. Προς το τέλος σσιονώνεις το σφηνάκιν που το ξύδιν, τα φτανοκομμένα κλωνούθκια του άνιθου τζιαί το πιπέριν (μίξ). Βάλλεις τζιαί το υπόλοιπον ελαιόλαδον που σου έμεινεν. Νεκάτωσε τζιαί άειστα να πάρουν σιανήν βράσην. Άμμα γινεί, βάλτην μέσσε μιαν κουππούν τζιαί βάλτης πουπάνω το φρέσκο κρομμυδούιν τζιαί την ρόκαν.

Έτο, για την φατζιή άνου ⋅ φάνου, έννα θέλεις περίπου κανά 50λεπτόν.

#recetasmequedoencasastraki

No Comments

Post a Comment

%d bloggers like this: